Skip to main content
Meer liefde & seksOmgaan met mensen

Vrouwen en mannen lijken eigenlijk best wel op elkaar

By januari 30, 2020februari 15th, 2020No Comments

handen pictogram geel

Is er verschil tussen man en vrouw? Misschien wel tussen de ene man en de ene vrouw, zoals er ook verschil is tussen de ene man en de andere man, maar om in z’n algemeenheid een verschil tussen aan de ene kant alle vrouwen en aan de andere kant alle mannen te maken, daar is eigenlijk helemaal geen bewijs voor. Natuurlijk sinds lang komen wetenschappers zo af en toe weer eens met een zogenaamd bewijs voor een of ander fundamenteel verschil tussen de man en de vrouw. En op grond van dat verschil wordt vervolgens beweerd dat het goed is dat mannen en vrouwen een specifieke rol vervullen in de maatschappij. Het ergste is dat de media dan vaak ook nog eens veel aandacht geven aan dergelijke onderzoeksresultaten. Op de een of andere manier vinden we dat verschil heel belangrijk. 

Charles Darwin meende dat vrouwen inferieur zijn aan mannen. Hij zag dat verschil overal in de natuur. Mannetjes zouden zich door de strijd om aandacht van vrouwtjes, verder hebben ontwikkeld. Denk maar aan de staart van de mannetjes pauw. Alleen was het bij de mens niet zijn staart, maar zijn brein dat uitzonderlijke proporties aannam. Een duidelijk bewijs hiervoor, zo meende evolutiebioloog en vriend van Darwin, George Romanes, was het feit dat het mannelijke brein gemiddeld honderdveertig gram zwaarder weegt. Dit argument werd indertijd al weerlegd door feminist en schrijver Helen Hamilton Gardener. Het gehele vrouwelijke lichaam is gemiddeld ook lichter dan dat van mannen en bij intelligentie gaat het volgens haar vooral om de verhouding tussen lichaamsgewicht en hersengewicht. Want als dat niet zo was, merkte ze op, ‘zou een olifant vele malen intelligenter zijn dan wij.’ Een walvis zou een genie zijn.

Tegenwoordig steekt het neuroseksisme weer de kop op. Sommige neurologen beweren dat de bedrading van mannelijke en vrouwelijke hersenen wezenlijk verschilt. Ook dat is maar zeer de vraag. Het meeste onderzoek wijst uit dat er wellicht piepkleine verschillen bestaan, maar wat ze vooral laten zien is dat alle hersenen anders zijn en dat de onderlinge verschillen tussen hersenen van mensen van hetzelfde geslacht vaak veel groter zijn. Telkens blijkt weer dat de enorme verschillen in gedrag die er in het dagelijks leven tussen mannen en vrouwen bestaan, niet te rechtvaardigen zijn door de hooguit minieme lichamelijke verschillen die de wetenschap weet bloot te leggen. 

Leave a Reply